VÅRSALG - Spar opptil 50% HER

Betingelser

Dette kjøpet gjelder mellom Nordicsheep.no og kunden, og er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, og e-handelsloven. Disse lover gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som en begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og forpliktelser i handelen.

Partene
Selger er:
🏛 Virksomhet: Nordicsheep.no (under NATURES Collection Org. nr: 931160451)
📍 Adresse: Troldhøjvej 7, DK-8722 Hedensted, Danmark
📞 Kontakt: +47 21983840 | hei@nordicsheep.no

Kjøper er den personen som foretar bestillingen. Personen må være minimum 18 år.

Nordcisheep.no betegnes i det følgende som selger/selgeren, og kjøper betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inklusive merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og liknende), og leveringskostnader (frakt, porto med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i betalingsløsningen før bestilling er foretatt. Vi reserveres oss for eventuelle prisfel og tastefeil. Hvis denne prisfel oppleves som urimelig har vi rett å enten få produktet i retur eller oppkreve kunden på resterende beløp. Dette betyr at en part ikke er bundet til avtalen allikevel hvis slik skjer.

Betaling:

Hos Nordicsheep.no finner du følgende betalingsløsninger:

Kortbetaling (Mastercard & VISA), Paypal, Shoppay, Applepay, Googlepay.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har overtatt varen.

Selger benytter UPS som representant med hensyn til levering/transport. Når forsendelsen blir sendt mottar Kjøper en epost med sporingsnummer. Herfra kan en Kjøper følge forsendelsen hele veien. Levering skjer til den leveringsadresse som kjøper har oppgitt eller til postboks. Hjemmelevering vil kun skje på gateplan/ved første dør/ev. bom.

Normal leveringstid er 2-5 virkedager, såfremt alle varer er på lager ved bestillingstidspunkt. Selger står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold elller konsekvenser ved forsinkelse.

Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter overtagelse av varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag, eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses som overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldene.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil pårope seg mangelen. Reklamasjonen kan skje seneste to år etter kjøperen mottok varen. Reklamasjon til Selgeren bør skje skriftlig og kan gjøres via e-post.

Retur

Kunden har 30 dagers returrett fra den dag pakken er mottatt hos kunden. Ved øsnke om retur skal kuden gi selger beskjed via e-post på hei@nordicsheep.no. Nordicsheep.no sender en forbetalt returlapp, som kunden selv skal printe for å benytte. En returavgift på 149 kr blir motregnet tilbakebetaling. Tilbakebetaling av varens værdi skjer når Nordicsheep.no har mottatt varen og kontrollert den. Normalt innenfor 10-14 virkedager.

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr, og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Selger registrerer kjøpers personlige opplysninger med formålet om å kunne levere varer til Kunden. Personopplysningene registreres og lagres i 5 år, deretter vil opplysningene bli slettet. Når vi samler inn personopplysninger via våre nettsider gjør vi det med ditt samtykke. Dermed er du informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn, og hvorfor. Vi hverken oppbevarer eller overfører kundeopplysninger som er kryptert. Opplysninger gitt til Nordcicsheep.no gis til moderselskapet og kan deles i hele NATURES Collection AS.

Når du er registrert i Nordicsheep.no har man rett til å komme med innsigelse mot registreringen. Du har også rett på innsyn i sine registreringer om hvilke opplysninger som er lagret om seg. Ønsker man en kopi av ordrebekreftelsen, kan man få tilsendt denne.

Ønsker man at ens opplysninger blir slettet, så skal man kontakte Nordicsheep.no på epost.

Disse rettighetene kommer fra personvernloven, og alle henvendelser i forbindelse med denne rettes til Nordicsheep.no via e-post.

Forbehold og annet

Selger tar forbehold om skrivefeil, prisfeil, utgåtte varer og varer som er i restordre. Selgers priser er flytende, og kan endres.

Bruk av Cookies

En cookie er betegnelse på det forholdet av en brukers atferd på et nettverk, som registreres hos brukeren selv (på brukerens harddisk). På den måten vet serveren ved f.eks. en web-shop hvem brukeren er ved hans neste besøk. Det lagres ikke sensitive opplysninger i en cookie, men derimot brukerens atferd på den spesifikke siden, ved f.eks. en inntasting i en spesiell rubrikk o.l.

En cookie lagres på brukerens harddisk, sammen med andre cache-filer. En cookie er dermed en tekstfil, som sendes til din browser fra en webserver og lagres på din harddisk. Du kan innstille din browser til å informere deg når du mottar en cookie, eller du kan velge å slå av cookies helt.

På Nordicsheep.no bruker vi cookies med det formålet å skape en økt brukervennlighet. Du kan slette cookies i Internet Explorer under menyen »Funksjoner« - »Internettinnstillinger« - »Slett cookies«.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid jf, punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med forbrukerrådet for mekling. Se mer informasjon her: www.forbrukerradet.no

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account